Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Strona główna projektu

Projekt polega na opracowaniu inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru.


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12 981 748,75 z czego dofinansowanie w kwocie 6 451 396,75 zł.
Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie Projekty aplikacyjne
Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe
Konkurs 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne 7
Zakres Projekty z regionów słabiej rozwiniętych

Lider Projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Domek


Konsorcjum:
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Szczeciński
  • ENEA Operator